Sri Sarvari Nama Samvastara Panchanga Raasi Phalalu

Varafalamu

Gemini (Midhuna Raasi)

Cancer (Karkataka Raasi)

      Part 1
      Part 1
      Part 2
      Part 2
      Part 3
      Part 3

Leo (Simha Raasi)

Taurus (Vrushaba Raasi)

      Part 1
      Part 1
      Part 2
      Part 2
      Part 3
      Part 3
      Part 4
      Part 4

Aries (Mesha Raasi)

Pisces (Mina Raasi)

      Part 1
      Part 1
      Part 2
      Part 2
      Part 3
      Part 3
      Part 4
      Part 4
      Part 5
      Part 5

Aquarius (Kumbha Raasi)

Sagittarius (Dhanur Raasi)

      Part 1
      Part 1
      Part 2
      Part 2
      Part 3
      Part 3
      Part 4
      Part 4
      Part 5
      Part 5
      Part 6
      Part 6

Libra (Tula Raasi)

Scorpio (Vrushchikam Raasi)

      Part 1
      Part 1
      Part 2
      Part 2
      Part 3
      Part 3
      Part 4
      Part 4
      Part 5
      Part 5
      Part 6
      Part 6
      Part 7
      Part 7

Virgo (Kanya Raasi)

Capricorn (Makara Raasi)

      Part 1
      Part 1
      Part 2
      Part 2
      Part 3
      Part 3
      Part 4
      Part 4
      Part 5
      Part 5
      Part 6
      Part 6
      Part 7
      Part 7
      Part 8